Høsten og kulda er her!

Det er høst og nattefrosten kommer snikende. Transportørene har fjernet pristillegget på gods som ikke tåler frost, så det er fremdeles mulig å bestille leire! Vi merker selvfølgelig godset godt herfra, og unngår å sende forsendelser rett før helger, dersom det er fare for mange minusgrader. Ta kontakt hvis du har spørsmål!